Программное обеспечение
En Группа компаний

КМШ банктары

ФТБ Компаниясы жөнүндө

Финансылык Технологиялар Борбору (ФТБ) – россиялык МТ-компаниясы, РФ жана КМШ финансы рынокторунун катышуучулары үчүн чечимдер провайдери.
 
ФТБ рынокто 1991-жылдан бери иштейт. Компаниянын кеңсеси Москвада (Маркетинг жана сатуулар борбору), Новосибирскте (Иштелмелердин башкы кеңсеси), Санк-Петербургда, Екатеринбургда, Ростов-на-Донудо, Алматыда (Азия кеңсеси), Кишинёвдо (Чыгыш-Европа кеңсеси) бар. РФнын алдыңкы экономикалык аймактарында ФТБ 17 Иштетүү борборлору иштейт.
 
Компаниялар Тобунун кызматкерлеринин саны 2200 адамдан өйдө.
 
ФТБ КТ продуктылык тизмеги банк ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн ишке ашыруу үчүн жана финансы уюмдарынын төлөм рыногунда катышуу үчүн продуктулары менен көрсөтүлгөн.
 
ФТБ россиялык рынокто иштеген ПК ири ойлоп табуучуларынын эң алдынкы бешөөнүн катарына, “ТехИйгилик” РФ жогорку технологиялык компаниялардын рейтингинин эң алдынкы ондун катарына кирет.
 
РФнын жана КМШнын 500дөн ашык банктары ФТБ программалык продуктыларын жана сервистерин колдонушат: РФ Аманат банкы, Газпромбанк, «Кайра жаралуу», «РОССИЯ» банкы, «Санкт-Петербург Банкы», «Еврофинанс Моснарбанк», «Росмамкамсыздоо Банкы», «УралСиб» Банкы, «Петрокоммерц» банкы, «ТРАСТ» Улуттук банкы, «НОМОС Банк», «МДМ Банк», «Ачылыш» Банкы, «Байланышуу Банкы», «Чыгыш Экспресс Банкы», «Улуттук резерв банкы», «Финансы-өнөр-жай капиталы» Банкы, «БКС Банкы», «РЕСО Насыя» Банкы, «Нордеа Банкы», Стандарт Банкы жана башкалар.
 
Компания КМШ өлкөлөрүнүн рыногунда жигердүү иштейт жана даяр чечимдери РФ чегинен тышкары кеңири пайдаланылган, россиялык ойлоп табуучулардын ичинде лидерлердин бири болуп саналат.
 
Казакстандын, Кыргызстандын, Белоруссиянын, Молдованын, Тажикистандын рыноктору үчүн ФТБ бул өлкөлөрдүн Улуттук Банктарынын талаптарына ылайык келген, ФТБ-Банк (1-Платформа), ФТБ-Ритейл банк (1-Платформа), ФТБ-Ритейл банк (Oracle базасында), ФТБ-Фронт-кеңсеси, ФТБ-АБТ тутумдарынын өлкөлүк дистрибутивдерин иштеп чыккан жана өркүндөтүүдө.

ФТБ-Банк

Система жөнүндө 

ФТБ-Банк Банктык маалыматтык комплекси (1-Плафторма)банктардын ишмердүүлүгүн комплекстүү автоматташтыруу үчүн чечим.
 
ФТБ-Банк программалык комплекси заманбап банк бизнесинин стандарттарына толук жооп берет жана Россиянын жана КМШ өлкөлөрүнүн ири финансы уюмдарында пайдаланылат.
 
ФТБ-Банк өндүрүмдүүлүгүнүн параметрлери:
 • Түрдүү саат тилкелеринде бир эле убакытта 10дон 15 000 колдонуучуга чейин иштөө;
 • 10 000 000дон ашык кардарларды тейлөө;
 • Суткасына 8 000 000дон ашык документтерди жана 15 000 000 транзакцияларды иштеп чыгуу;
 • 30 000 000 өздүк эсептерди тейлөө.
Өндүрүмдүүлүктүн жогорку көлөмү системанын натыйжалуу жана масштабдалуучу архитектуранын эсебинен улам жетишилет, ал бизнести кеңейтүүгө жараша кошумча сервердик жабдууларды кошууну шарттайт.
 
ФТБ-Банк төмөндөгү багыттар боюнча банк бизнесин колдоого алууну камсыздайт:
 • Корпоративдик жана жеке кардарларды кардардык тейлөө
 • Финансы жана фонд рынокторундагы банктын операциялары
 • Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук
 • Банктын административдик-чарбалык ишмердүүлүгү
 • Корпоративдик башкаруу
ФТБ-Банк системасы финансы уюмдарына төмөндөгүлөрдү камсыздайт:
 • Дистрибуциянын заманбап каналдарын пайдалануу менен 24х7 режиминде кардарларды тейлөө.
 • Банктын ишинин эсепке алуу саясатына жана технологияларына ылайык, банк операцияларын аткаруу.
 • Банктын бирдиктүү маалымат мейкиндигин жана банктын финансылык документ жүгүртүүсүнүн бирдиктүү чөйрөсүн түзүү.
 • Натыйжалуу башкаруу чечимдерин кабыл алуу.

Киргизүүгө карата ыкмалар

 
Өндүрүштүк пайдаланууга жаңы маалыматтык платформаны тез киргизүү – ФТБ технологиялык чечимдеринин маанилүү рыноктук артыкчылыктарынын бири.
 
Банктарга түрдүү масштабдарды жана адистиктерди киргизүүнүн долбоорлорун ишке ашыруунун көп жылдык тажрыйбасы ФТБ үчүн системаны орнотуунун натыйжалуу усулун иштеп чыгууну жана аны өндүрүштүк пайдаланууга киргизүүнү шарттады.
 
Киргизүү долбоорунун этаптары:
 • Банктын бизнес-керектөөлөрүн изилдөө жана киргизүү планын иштеп чыгуу;
 • Программалык камсыздоону орнотуу жана ырастоо;
 • Мурда банк пайдаланган тутумдардан маалыматтарды конвертациялоо;
 • Маалыматтардын бүтүндүгүн текшерүү;
 • Банктын аймагына көзөмөлдөөчү коштоо;
 • Аралыктан жетүү мүмкүндүгүнүн корголгон каналы боюнча коштоо;
 • Банктын керектөөсүнө карата продуктыны адаптациялоо (локалдуу жана аймактык жеткире иштөөлөрдү жүзөгө ашыруу);
 • Интерфейстерди иштеп чыгуу жана банк колдонгон тышкы системалар менен интеграциялоо.
Программалык продуктыларды киргизүү ФТБ адистеринин, сертификацияланган өнөктөштөрдүн долбоордук командаларынын күчү менен, атайын окутуудан кийин банктын МТ-командаларынын күчү менен ишке ашырылат.
 
Киргизүү долбооруна банктын адистеринин катышуу деңгээлине жараша ФТБ киргизүүнүн төмөндөгү варианттарын сунуштайт:
 
 • Банктын жана ФТБнын биргелешкен долбоордук тобу менен киргизүү
 1. Система Банктын жана ФТБнын адистеринен турган биргелешкен Долбоордук тобу тарабынан киргизилет. Долбоордук тобунун катышуучулары Банктын аймагында, ошондой эле аралык режимде иштеши мүмкүн.
 2. Долбоор долбоорчолордун жыйындысынан турат – “бир Продукт – бир долбоорчо”.
 3. Ар бир долбоорчо Банк үчүн конкреттүү бизнес-жыйынтыкка багытталган жана киргизүүнүн катталган күнүнө жана продуктунун параметрлерине ээ.
 4. Долбоор жетекчилиги:
  4.1 Долбоордун Директору Банкка зарыл болгон бардык Продуктыларды өз убагында жүргүзүү үчүн жооп бере турган, ФТБ тарабынан Долбоордун жетекчиси.

  4.2 Долбоорчонун тең директору – Банкта тийиштүү Продуктунун параметрлерин жана киргизүү күнүн аныктоого жооп бере турган, Банк тарабынан конкреттүү финансылык Продуктыны киргизүү боюнча долбоорчонун жетекчиси. Адатта, бул кардарларды тартуу, жайгаштыруу көлөмдөрүндө, кардарлардын санында, маржада ж.б. чагылдырылган бизнес-планы бар Банктын бизнес – багытынын жетекчиси.

  4.3 Долбоорчонун координатору – тийиштүү Финансы Продуктысын өз убагында киргизүү үчүн жооп бере турган, ФТБ тарабынан конкреттүү Финансы Продуктысын киргизүү боюнча долбоорчонун жетекчиси. Финансы Продуктысын киргизүү боюнча ФТБ Долбоордук тобунун адистеринин ишин координациялайт.
   
 5. Финансы Продуктысын киргизүү - өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт:
  • текшерүү,
  • ырастоо боюнча иштер,
  • конвертациялоо,
  • Банктын өзгөчө талаптары боюнча Продуктыны интеграциялоо жана кастомизациялоо,
  • кабыл алуу-тапшыруу сынамдары,
  • өтүү жана көзөмөлдөөчү коштоо,
  • айды аяктоо.
 6. Долбоордун жүрүшүнө жумалык көзөмөл салуу.
 
Ар бир долбоорчону жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө жума сайын ФТБ тарабынан Долбоордун Директору жана Банк тарабынан Долбоорчонун тең директору өткөн жума иш жыйынтыктарын каттайт жана кийинки жумага карата иш планын (Продуктыны киргизүүнүн артыкчылыктарына ылайык) бекитет.
 
 • Банктын адистери менен киргизүү
 1. Системаны жүргүзүү Банктын Долбоордук тобунун күчү менен ишке ашырылат. Бул чечим Продуктыларды киргизүү боюнча типтүү иштерди аткарууга карата Банктын чыгымдарын кыскартууга мүмкүндүк берет.
 2. Банкка киргизүүнүн толук планын камтыган Системаны киргизүү Усулу, Долбоордук команданы жана Аппараттык-Программалык Комплексти түзүүдөн баштап, Продуктыларды өндүрүштүк пайдаланууга киргизгенден кийин ФТБ коштоо кызматына карата кошууга чейинки Долбоордун ар бир этабын аткаруу боюнча сунуштамалар берилет.
 3. Ишке киргизүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана Долбоорду демилгелөө жана баштоо этабын тездетүү үчүн ФТБ Банктын Долбоордук тобун Система менен иштөө боюнча аралык окутууну жана Банктын IT командасы үчүн Киргизүү усулуна күндүзгү окутууну жүргүзүүнү сунуштайт.
 4. Зарыл кеңеш берүү колдоосун камсыздоо үчүн ФТБ тарабынан Долбоор иштерди аткаруу мезгилине карата Координатор дайындалат.
 5. ФТБ Долбоор боюнча маанилүү материалдарды жайгаштыруу үчүн Долбоордук Портал берет. Порталга кирүү мүмкүндүгү макулдашылган адамдар тобуна берилет.
 6. Айрым милдеттерди аткаруу үчүн ФТБ тарабынан Долбоордун Координаторуна жөнөтүлгөн алдын ала табыштама боюнча сертификацияланган адистерди тартууга мүмкүн.
 7. Продуктыларды өндүрүштүк пайдаланууга киргизип жана Системанын схемасын актуалдуу версияга которгондон кийин ФТБ Банктын схемасына аудит жүргүзөт жана Банкты коштоо кызматына кошот.
 8. Макулдашылган мөөнөттө Продуктыларды ишке киргизүү жөнүндө Тараптардын ниетин тастыктоо үчүн Системанын Продуктыларын өз алдынча ишке киргизүү жөнүндө Келишим түзүлөт.
 
Системаны ишке киргизүү боюнча кызматтар
 • Окутуу
 • ОТ, МББТ, Платформаларды орнотуу
 • Чыккан маалыматтардын сапатын баалоо
 • Продуктыларды / Тиркемелерди ишке киргизүү
 • Тиркемелерди интеграциялоо
 • Продуктыларды / Тиркемелерди модификациялоо
 • Тест күндөрү
 • Жүктөмдүк тестирлөө
 • Көзөмөлдөөчү коштоо
 • Милдеттүү отчеттуулукту калыптандыруу боюнча кеңеш берүүлөр
Айды жабуу боюнча кеңеш берүүлөр

ФТБ-Фронт-кеңсеси

ФТБ–Фронт-кеңсеси юридикалык жана жеке жактарга насыя продуктыларын жана кызматтарын көрсөтүү боюнча бизнес-процесстерди технологиялык колдоо үчүн программалык чечим: насыя табыштамаларын кабыл алуу жана кароо, насыя бүтүмдөрүн түзүү жана коштоо.
 
ФТБ-Фронт-кеңсесинасыя табыштамалардын иштеп чыгуунун натыйжалуу МТ-куралы.
ФТБ-Фронт-кеңсеси процессти ырастоонун жана адаптациялоонун ийкемдүү механизмине ээ болгондуктан, бардык насыя уюмдарына ылайык келет: табыштамалардын формасы, табыштамаларды, документтердин шаблонун текшерүү процесси. Чечим бардык АБТ менен интеграцияланат.
 
ФТБФронт-кеңсеси Тиркемелер Комплекси Банктын насыя бизнесинин төмөндөгүдөй багыттарын автоматташтырууну камсыздайт:
 • Автонасыялоо
 • Кыймылсыз мүлк насыялары
 • Чакан жана орто бизнес насыялары
 • Экспресс-насыялоо
 
ФТБ фронт-кеңселик Тиркемелеринин комплексинин жалпы функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:
 • Насыя алууга карата табыштаманы иштеп чыгуу баскычтарын ырастоо;
 • Насыя калькулятору;
 • Табыштамаларды иштеп чыгуу тарыхын сактоо;
 • Насыя продуктыларынын шарттарын ийкемдүү ырастоо;
 • Насыянын толук наркын эсептөө;
 • Толтуруу үчүн милдеттүү талааларды ырастоо;
 • Насыяны берүүгө карата анкета-табыштамалардын формасын ырастоо;
 • Документтерди системада сканерлөө жана сактоо;
 • Файлдар жана сүрөттөр менен иштөө;
 • Документтер пакетинин мөөрү;
 • Токтотуу-барактары боюнча кардарды текшерүү (кара тизмелер, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген карызы / терс насыя тарыхы менен кардарлардын тизмеси, скоринг боюнча баш тартылган кардарлардын тизмеси);
 • Анык эмес күбөлүктөрдү көзөмөлдөө;
 • Келишимдерди, эсептерди ж.б. ачуу үчүн зарыл маалыматтарды эсеп системасында сактоо жана өткөрүп берүү.
 • Кардардын анкеталык маалыматтарын өзгөртүүгө карата табыштамаларды киргизүү жана иштеп чыгуу;
 • Насыяны берүү жүзөгө ашырыла турган эсептин автоматтык байламы менен аралыкта банктык тейлөө келишимдерин ачуу;
 • Камсыздандыруу жөнүндө маалыматтарды каттоо (эгерде камсыздандыруу насыя продуктысынын шарттарында каралса);
 • Кардардын карызды төлөө жөндөмдүүлүгүн андан ары талдоо үчүн уюмдун финансылык маалыматтарын каттоо (бухгалтердик жана башкаруучулук отчеттуулук);
 • Ыкчам отчеттуулукту алуу.
 

Потенциалдуу насыя алуучуларды текшерүү үчүн функционалдуулук

Насыялоо процессинин ажырагыс бөлүгү болуп төлөө жөндөмдүүлүгүн баалоо максатында потенциалдуу насыя алуучу жөнүндө анык маалыматтарды алуу саналат. ФТБ-Фронт-кеңсеси Банкка насыя алуучу тарабынан берилген маалыматтарды текшерүү системасын автоматташтыруу жана анын карызды төлөө жөндөмдүүлүгүнү эсептөө мүмкүнчүлүгүн берет.
 
 • Насыя табыштамасынын экспертизасы
Тиркеме түрдүү багыттар боюнча, мисалы, коопсуздук кызматы, андеррайтинг ж.б. боюнча насыя табыштамасын экспертизалоону уюштуруу мүмкүнчүлүгүн берет.
 
Функционал төмөндөгүлөрдү шарттайт:
 • Төмөндөгүлөргө жараша насыя табыштамасына экспертиза өткөрүүгө карата тапшырманы түзүү:
  • Табыштаманы иштеп чыгуу баскычына
  • Насыя продуктысына
  • Табыштамадагы кардардын ролуна жана камсыздоо түрүнө
  • Насыялоо суммасына
  • Насыялоо түрүнө жана мөөнөтүнө жана башка параметрлерге.
 • Тышкы скоринг тутумунан келген жооп боюнча экспертиза өткөрүүгө карата тапшырманы түзүү
 • Ар бир экспертиза боюнча корутундуну каттоо жана алардын негизинде табыштаманы андан ары иштеп чыгуу процессин калыптандыруу
 • Эксперттик корутундунун жыйынтыктарына жараша табыштаманы андан ары кароону тосуу
 • Кийинки табыштама үчүн экспертиза өткөрүүдө мурда алынган эксперттик корутундулардын жыйынтыктарын пайдалануу.
     
Банк үчүн артыкчылыктар:
 • Банктын башкы кеңсесине, ошондой эле анын аймактык бөлүктөрүнө келип түшкөн табыштамаларды борборлоштуруп иштеп чыгуу үчүн бирдиктүү маалыматтар базасын түзүү;
 • Кайрадан түшкөн табыштамаларды иштеп чыгууда маалыматтарды пайдалануу үчүн берилген табыштамалардын жана аларды текшерүүнүн жыйынтыктарынын бирдиктүү архивин түзүү.
 • Насыя алуучулардын анкеталарын талдоо процессинде банктын коопсуздук кызматы тарабынан тобокелдерди талдоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин унификацияланган ишин камсыздоо.
 
 • NBSM кесиптик скоринг системасы менен интеграциялоо
ФТБ-Фронт-кеңсени New Business Strategy Manager (NBSM) кесиптик скоринг системасы менен интеграциялоонун эсебинен Банк ар бир насыя алуучу боюнча максималдуу толук көрүнүшүн түзүү, кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу, демек насыя портфелинин сапатын жогорулатуу, насыя жана операциялык тобокелдердин деңгээлин төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн алат.
 
NBSM системасынан келип түшкөн маалыматтар Банктын насыяны тариздөөдө тобокелдиктерди туура баалоосун, тез чечимдерди кабыл алуусун жана ар бир конкреттүү кардар менен иштөөдөн потенциалдуу пайданы так аныктоого мүмкүнчүлүк берет.
 
ФТБ-Фронт-кеңсени NBSM системасы менен интеграциялоо зайымчыларды баалоонун эксперттик үлгүсүнөн статистикалык маалыматтардын негизинде иштелип чыккан мүмкүн болуучу-статистикалык үлгүгө өтүүнү шарттайт.
 
 • НТБдан маалымат алуу
ФТБ-Фронт-кеңсесинде ири улуттук НТБдан – УНТБ, «Эквифакс Кредит Сервисиз» жана «Экспериан-Интерфакс» бюролорунан маалымат алуу мүмкүнчүлүгү жүзөгө ашырылат.
 
Банктын НТБ менен өз ара аракеттенүүсү потенциалдуу зайымчынын насыя тарыхы жөнүндө толук жана ишенимдүү отчетту ыкчам алууну камсыздайт.
 
Банк үчүн мүмкүнчүлүктөр:
 • Потенциалдуу зайымчы жөнүндө НТБга карата сурамаларды калыптандыруу жана алынган отчетту иштеп чыгуу
 • Банктын потенциалдуу зайымчылары боюнча насыя отчетторун алуу
 • Кардарлар жана насыя тарыхы жөнүндө маалыматтарды топтоо жана сактоо
 • Банктын учурдагы, ошондой эле потенциалдуу кардарларынын насыя тарыхы боюнча маалыматтар базасын жүргүзүү.
Тиркемелерди НТБ менен өз ара аракеттенүү үчүн колдонуу Банкка мыйзамдардын бардык талаптарына ылайык ишти жүргүзүү, чекене жана корпоративдик насыялоо тобокелдигин минималдаштыруу үчүн жардам берет.
 

Документ жүгүртүүнү колдоо

Документ жүгүртүүнү технологиялык колдоо жаатында ФТБ–Фронт-кеңсе кардарга банктык насыя продуктысын берүү процессинде таризделген кагаз документтерди кабыл алуу, текшерүү, сактоого берүү жана архивден издөө үчүн жоопкерчиликтүү текшерүүчүлөрдүн ишин автоматташтырат. Бул Банк кызматкерлеринин кардарлардын кагаз документтери менен иштөөсүнүн натыйжалуулугун олуттуу түрдө жогорулатууну, документ жүргүзүү агымын болушунча ачык кылууну шарттайт. ФТБФронт-кеңседе төмөндөгү операцияларды аткаруу жүзөгө ашырылат:
 • Сатуулар пункттарынан келип түшкөн документтерди толтуруунун тууралыгы жана пакеттердин комплексттүүлүгү жөнүндө маалыматтарды тутумга киргизүү
 • Документтердин кагаз көчүрмөлөрүнө уникалдуу штрих-кодду коюу
 • Штрих-код боюнча документтерди издөө
 • Электрондук кардарлар досьесин түзүү
 • Кардарлар досьесинин кагаз көчүрмөлөрүн банктын иш кагаздарды жүгүртүү агымына киргизүүнү чагылдырган электрондук кардарлар досьесин каттамдаштыруу.
 

Системалык ПК

Фрон-кеңсенин ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон бардык программалык камсыздоо банктын аппараттык каражаттарына жайгаштырылат.
 
Банктын ФТБ-Фронт-кеңсени булуттуу Тиркеме катары колдонуу варианты каралышы мүмкүн. Бул учурда тутум ФТБ компаниясынын аппараттык каражаттарына жайгаштырылат жана насыя уюмуна аутсорсинг шарттарында берилет.
 
Банк аймагында жайгашкан фронт-кеңсе бөлүктөрүнүн адистеринин тутумга кирүү мүмкүндүгү үчүн «ФТБ-Навигатор» колдонуучунун универсалдуу жумушчу орду колдонулат.

ЦФТ-Страхование

-

ФТБ-АБТ

ФТБ КМШ өлкөлөрүнүн Банктарына жана финансы уюмдарына эсептерди аралык башкаруунун заманбап электрондук банктык продуктысын «ФТБ-АБТ» тутумун колдонуу жолу менен, учурдагы кардарлардын калыстыгын жогорулатуунун жана жаңы кардарларды тартуунун, ошондой эле негизги банктык операциялардын чыгымдарын минималдаштыруунун натыйжалуу куралын сунуштайт.
 
«ФТБ-АБТ» тутуму 2000-жылдан баштап технологиялык аутсорсинг принциптеринде Россиянын Банк тутумдарынын катышуучуларына интернет-банкинг жана уюлдук-банкинг сервистерин берүүчү ФТБ – Faktura.ru процесстик борборунун мыкты тажрыйбаларын алган. Бүгүнкү күндө Faktura.ru бренди боюнча АБТны Россиянын 130 шаарындагы 300 банк жана алардын филиалдары колдонушат.
 
Азыркы учурда «ФТБ-АБТ» тутуму КМШнын аймагында АКБ «Кыргызстан», КБ «Агроинвестбанк» (Тажикистан) сыяктуу банктарда ийгиликтүү колдонулуп келет, дагы бир катар долбоорлор киргизүү баскычында турат. Россия Федерациясында чечим Россиянын Аманатбанкынын Батыш-Урал, Батыш-Сибирь, Түндүк-Батыш, Түштүк-Батыш, Урал жана Сибирь банктарында ийгиликтүү колдонулуп келет.
 
Аралык банктык тейлөө тутумун колдонуудан банк көргөн маанилүү пайдалар:
 • Он жылдан кем эмес келечекте жогорку пайдалануу касиеттери;
 • Банктын ноу-хау сактоо шартында типтүү процесстерди жана продуктыларды киргизүү;
 • Мобилдүүлүктүн жана өндүрүмдүүлүктүн жогорку деңгээли менен масштабдалуучу чечимди камсыздоо;
 • Заманбап платформада интеграцияланган чечимди камсыздоо;
 • Чечимди сапаттуу колдоону камсыздоо жана колдоо жана өнүктүрүү функцияларын борборлоштурулган коштоого берүү мүмкүнчүлүгү;
 • Банктын бизнесин өнүктүрүүгө каражаттарды жана ресурстарды инвестициялоо.
 

ФТБ-АБТ – бул

Интернет тармагы аркылуу Банк кардарларын ыңгайлуу жана ишенимдүү аралык банктык тейлөөнү камсыздаган, толук функционалдуу нускалануучу чечим.
 
Чечим электрондук документтерди борборлоштурулган процессинг принциптеринин негизинде курулган. Тутум Сиздин банкта ачылган бардык эсептер жөнүндө маалыматтарды бир тутумга бириктирүү мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Ошентип, кардарларга бирдиктүү интерфейстен жана “бир терезеден” өзүнүн финансылык ресурстары жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгү камсыздалат.
 
«ФТБ-АБТ» кеңселерди ижарага алууга жана жабдууга (анын ичинде филиалдык тармакты өнүктүрүүнүн кымбатка туруусу), кызматчыларга акы төлөөгө жана башка административдик сарптоолорго карата банк чыгымдарын кыскартуунун эсебинен, тейлөөнүн салттуу жолдоруна салыштырмалуу чекене операцияларды жүзөгө ашыруунун өздүк наркын он эсе төмөндөтүүнү шарттайт.
 
«ФТБ-АБТ» технологиялык комплексин пайдалануу менен, банк корпоративдик жана чекене кардарларга өзүнүн эсептерин аралык башкаруу чөйрөсүндө алардын керектөөлөрүн канааттандыра турган, алда канча заманбап электрондук банк продуктыларын пайдаланууну сунуштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
 
Тутумду иштеп чыгуунун, киргизүүнүн жана адаптациялоонун көп жылдык тажрыйбасы ФТБ үчүн сунушталган тутумду, анын ичинде усулдук, уюштуруучулук жана программалык камсыздоону киргизүү боюнча иштин бүтүндөй комплексин жүзөгө ашыруу, ошондой эле колдонуучуларды окутуу жана андан ары коштоо шартын түзөт.
 
«ФТБ-АБТ» тутумун инсталляциялоо банктын Автоматташтырылган Банктык Тутуму, карточка процессинги жана 1С бухгалтердик программасы менен максималдуу тыгыз интеграцияны; маалыматтарды байланыштын корголгон каналдарына берүүнү, маалыматтык коопсуздук чараларын камсыздоону; квалификациялуу технологиялык колдоону карайт.
 
Банк тез инсталляциялып жана жеңил масштабдалуучу даяр тутумду жана технологияны алат, ал эми анын кардарлары – Интернет аркылуу банк эсептерин аралык башкаруу үчүн дээрлик чектөөлөрсүз мүмкүнчүлүктү алышат.
 
Системанын негизги функциялары:
 • ЭСК (Электрондук санариптик колтамга) сертификатын автоматтык түрдө берүү;;
 • ЭСК сертификатын узартуу;
 • АБТ тутумунда келишимдерди автоматтык түрдө каттоо;
 • Кардарларга эсептин абалы жөнүндө маалыматтарды берүү;
 • Кардарларга убактын аралыгы үчүн эсептер боюнча көчүрмөнү берүү;
 • Эсеп боюнча калдыктарды салыштырып текшерүү жана тастыктоо боюнча кардарлардан келген сурамалар;
 • Кардарлардан төлөм тапшырыктарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу;
 • Валюта каражаттарын которууга карата кардарлардан тапшырмаларды кабыл алуу жана иштеп чыгуу;
 • Валюта каражаттарын конвертациялоого карата кардарлардан арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу;
 • Конверсия менен валюталык которууну жөнөтүү;
 • Транзиттик эсепке валюта каражаттарын которуу жөнүндө кардарларга билдирүүлөрдү автоматтык түрдө жөнөтүү;
 • Резидент эместен келип түшкөн улуттук валютаны эсептешүү эсебине которуу жөнүндө кардарларга билдирүү жөнөтүү;
 • Транзиттик эсептен каражаттарды алып салууга карата кардарлардан арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу;
 • Эмгек акы долбоорлору менен ишти колдоого алуу: кардардык эмгек акы келишимдери жөнүндө маалыматтарды синхрондоштуруу, АБТ тутумунда автоматтык түрдө каттоо, эсептерди ачууга карата реестрди иштеп чыгуу, которууга карата реестрди иштеп чыгуу;
 • Банктын тарифтери боюнча комиссияларды алуу;
 • “Тобокел” төлөмдөрүн көзөмөлдөө жана тастыктоо мүмкүнчүлүгү.
Айкын артыкчылыктар
 
Үзгүлтүксүздүк
«ФТБ-АБТ» көп сандаган колдонуучуларды сутка бою тейлөөгө эсептелген жана жылына 365 күн, жумасына 7 күн, суткасына 24 саат үзгүлтүксүз иштөөнү камсыздайт.
 
Универсалдуулук
Чечим ири инфраструктураларды башкарууну, банктын кардарларынын бардык категориялары: жеке жана корпоративдик, базалык кызматтарды керектөөчүлөр жана жогорку талаптары менен кардарлар «ФТБ-АБТ» сервисинен бүтүндөй зарыл функционалды таба алгандай, колдонуучулардын түрдүү топторун тейлөөнү шарттайт.
 
Үнөмдүүлүк
«ФТБ-АБТ» - бул максималдуу жөнөкөйлүк жана функционалдуулук шартында өчүрүлгөн жетүү мүмкүндүгүнүн минималдуу баасы. «ФТБ-АБТ» менен каалаган банктык операция жеке жакка Интернет бар жерде, дайыма жана бардык жерде жеткиликтүү болот.
 
Колдонуу жөнөкөйлүүлүгү
«ФТБ-АБТ» колдонуучу интерфейси маалыматтар технологияларын минималдуу деңгээлде билген жана банк операцияларын жүзөгө ашыруунун майда-бараты жөнүндө төмөнкү деңгээлде билген колдонуучулардын иштөөсү үчүн адаптацияланган. Интернетте иштөөнүн жалпы жөндөмдөрү жетиштүү, эч кандай кошумча программалар же тараптык лицензиялар талап кылынбайт[1].
 
Уникалдуулук
Опциялардин колдонуудагы пакеттерин банк рынокто башка аналогдору болбогон, уникалдуу, индивидуалдуу сервистер менен кеңейте алышат. Банк “динамикалуу форматтагы” сервистерди берүү – рынок конъюктурасына тез реакция кылуу, кардарлардын актуалдуу керектөөлөрүнө ылайык функционалдык мүмкүнчүлүктөрдүн зарыл тизмесин түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.
 
Масштабдалуучулук
«ФТБ-АБТ» өзүнө жетүү мүмкүндүгүнүн түрдүү каналдары боюнча аралык тейлөөнү камсыздай турган бир катар тутумчаларды бириктирет. Чечимдин бардык тутумчалары өзүнчө, ошондой эле бирдиктүү маалымат чөйрөсүндө комплекстүү иштешет. Тутумчалар жалпы ядро – борборлоштурулган маалыматтар базасы жана «ФТБ-АБТ» бирдиктүү сервери менен интеграцияланышкан.
Маалыматтарды иштеп чыгуунун көп колдонуучулук жана көп агымдуу үлгүсү тутумду чектөөсүз масштабдоону шарттайт.
 
Купуялуулук
Маалыматтын купуялуулугун камсыздоо үчүн «ФТБ-АБТ» тутумунда технологиялык чаралардын толук комплекси, анын ичинде маалыматтарды криптографиялык коргоо тутумдары колдонулат, МККК (маалыматты криптографиялык коргоо каражаты) аркылуу кошумча авторизациялоо да каралган, кошулууну коргоо SSL (Secure Socket Layer) протоколу аркылуу камсыздалат.
 
Маалыматтын коопсуздугу жана коргоо
 
Күчтүү платформа
«ФТБ-АБТ» комплекси ири өндүрүштүк чечимдерди түзүү үчүн арналган Unix Операциялык Тутумунун базасында иштейт. Ал жогорку деңгээлдеги маалыматтык коопсуздук тутумун жүзөгө ашыруу үчүн бардык зарыл куралдарга ээ, ийкемдүү жана баш тартууга жөндөмдүү чечимдерди түзүүнү шарттайт. «ФТБ-АБТ» тутумунда банк менен кардардын ортосунда документ жүгүртүүнү уюштуруу үчүн бардык зарыл технологиялык жана юридикалык элементтердин болушу камсыздалган.
 
Электрондук-санариптик колтамга
Кардардын жеке колу менен коюлган колтамганын альтернативасы катары X.509 v3 форматында санариптик сертификатты колдой турган, PKCS эл аралык стандарттарына ылайык келген, электрондук-санариптик колтамганы (ЭСК) колдонуу каралган. Электрондук-санариптик колтамга форматы, ЭСК XML Signature стандартынын базасында жүзөгө ашырылган, санариптик сертификаттын аракет мөөнөтү түзгөн учурдан баштап бир жылды түзөт.
 
ФТБ-АБТ жеткирүү комплектисине Санариптик сертификаттарды генерациялоо жана көзөмөлдөө үчүн колдонулган, колдонуучу тарабынан күтүлгөн Санариптик Сертификаттардын Күбөлөндүрүүчү Борбору киргизилиши мүмкүн.
 
Тобокел-көзөмөл системасы
Банк көзөмөлдөөнүн төмөндөгү чен өлчөмдөрүн тескөө мүмкүнчүлүгүнө ээ: операциянын тапшырылган суммадан жогору болушу, бул колдонуучу үчүн операция аткарыла турган, жаңы IP-дарек, бул колдонуучу үчүн ишенип берилген IP-даректердин тизмеси, төлөм пайдасына жүргүзүлө турган жаңы контрагентти кошуу, операциялардын суммасына карата суткалык лимиттен жогору болуу, “кара тизме” боюнча алуучуну көзөмөлдөө.
 
Тосмолонгон төлөмдөр кошумча текшерүүлөрдөн кийин банктын кызматкери тарабынан андан ары иштеп чыгууга жөнөтүлүшү мүмкүн.
 
Көп факторлуу аутентификация
Каналды коргоо үчүн эки тараптуу аутентификация режиминде 128-бит сессиялык ачкыч узактыгы бар SSL протокол колдонулат. Интернет-банкка кирүүдө кошумча колдонуучу SSL деңгээлинде гана эмес, кол коюлган ЭСК XML-документинин жардамы менен аутентификацияланат.
 
Аудиттин бирдиктүү системасы
Аудиттин бирдиктүү системасы процесстин бардык катышуучуларынын аракеттерин – уюмдун кызматкерлеринен-кардарлардан баштап банктын администраторлоруна жана анын филиалдарына чейин аракеттерин борборлоштуруп каттоону шарттайт. Натыйжада, бардык олуттуу аракеттер (кирүү, документтерди даярдоо жана жөнөтүү, байланыш маалыматтарын өзгөртүү, банк кызматкери үчүн – кардардын досьесин өзгөртүү, укуктарды ырастоо ж.б.) журналга түшүрүлөт жана ЭСК кол коюлган өзүнчө документтер түрүндө таризделет.
 
Өз кезегинде, кардарга айрым реквизиттерди (почта дареги, байланыш маалыматтары) гана өзгөртүү мүмкүнчүлүгү берилген. Маанилүү реквизиттерди өзгөртүү үчүн банкка күбөлөндүрүлгөн документтерди, анын ичинде тутумдун каражаттары аркылуу электрондук формада берүү зарыл.
 
Коргоонун аппараттын каражаттары
Банктын жана кардардын ортосунда толук кандуу корголгон электрондук документ жүгүртүүнү уюштуруу үчүн алдамчылардын кардарлардын электрондук-санариптик колтамгаларына жетүү мүмкүндүгүн тосмолоочу каражат катары маалыматтарды окуу мүмкүн болбогон ЭСК (USB-ачкычтар) ачкычын коргоонун аппараттык каражаттары колдонулат.
 
Коопсуздуктун кошумча механизмдери
Системага санкцияланбаган китүү мүмкүндүгүнөн коргоо үчүн, кардар коргоонун аппараттын каражаттары колдонулбаган, орнотмолордо сакталган ачкычтарды колдонгон учурларда, Интернет-банктын кирүүлөрдүн журналын колдонуучулардын визуалдык көзөмөлдөөсү, айрым чен өлчөмдөр боюнча шектүү төлөмдөрдү аныктоону жана тосмолоону шарттаган көзөмөлдөө системасы сыяктуу коопсуздуктун кошумча механизмдери каралган.
 

Банктын кардарлары үчүн мүмкүнчүлүктөр

Жеке адамдар үчүн Интернет-банк
 
Сервис кардарга төмөндөгүлөргө шарт түзөт:
 • Өзүнүн эсебинин абалын көзөмөлдөө: эсептеги / картадагы каражаттардын калдыгы, эсеп боюнча көчүрмөнү алуу;
 • Каражаттарды түрдүү төлөм куралдарынын ортосунда кайра бөлүштүрүү;
 • Түрдүү маалымдамалардын төлөмдөрүн даярдоодо пайдалануу мүмкүнчүлүгү менен, эркин реквизиттер, анын ичинде бюджеттик боюнча төлөмдөрдү аткаруу;
 • Шаблон боюнча жана мурда колдонулган документтерди көчүрүү операциясынын жардамы менен төлөмдөрдү калыптандыруу;
 • Валюталык которууларды жана конверсиялык операцияларды аткаруу;
 • Эсептер боюнча кыймылдар, эсеп боюнча каражаттардын калдыгы, документтин абалы, банктан документтердин келип түшүүсү жөнүндө e-mail-билдирүүлөрдү ырыстоо жана алуу;
 • Аралыктан, банкка барбастан, ЭСК сертификатын жаңылоону аткаруу;
 • Эсепке карата жетүү мүмкүндүгү үчүн өзүнүн персоналдык компьютерин колдонуу;
 • Системада аткарылган операциялар тууралуу e-mail тескөө жана алуу (кирүүлөр, төлөмдөрдү жөнөтүү);
 • Коопсуздук каражаттары катары ЭСК сертификаттарын колдонуу.
 
Юридикалык жактар үчүн Интернет-банк
 
Сервис кардарга төмөндөгүлөргө шарт түзөт:
 • Өзүнүн эсебинин абалын көзөмөлдөө: эсептеги / картадагы каражаттардын калдыгы, эсеп боюнча көчүрмөнү алуу;
 • Түрдүү филиалдарда жана / же түрдүү уюмдарга таандык холдинг түзүмдөрүндө ачылган кардардын бардык эсептерин “бир терезеде” башкаруу;
 • Төлөм тапшырмаларын калыптандыруу жана банкка жөнөтүү;
 • Валютада каражаттарды которууну калыптандыруу жана банкка жөнөтүү;
 • Валютаны сатып алууга /сатууга / конверсиялоого карата арызды калыптандыруу жана банкка жөнөтүү;
 • Банк берген шаблонду пайдалануу жана файлдарды кошуу мүмкүнчүлүгү менен эркин форматтагы документтерди банкка жөнөтүү жана банктан алуу;
 • Тышкы бухгалтердик программалардан документтердин импортун аткаруу жана алардан көчүрмөлөрдү экспорттоо;
 • Төлөмдөрдү түзүүдө контрагенттердин маалымдамаларын түзүү: көчүрмөлөрдөн, тышкы файлдан импорттоо аркылуу, шаблон боюнча документти калыптандыруу аркылуу, мурда колдонулган документтерди көчүрүү операциясынын жардамы менен;
 • Бардык документтерди үчүнчү “көзөмөлдөөчү” колтамганы орнотуу мүмкүнчүлүгү менен (башкы уюм, көзөмөлдөөчү орган), “эки кол эрежеси” боюнча электрондук колтамгалар менен тастыктоо;
 • Эсептер боюнча кыймылдар, эсеп боюнча каражаттардын калдыктары, документтин абалы, банктан документтердин келип түшүүсү жөнүндө e-mail-билдирүүнү ырастоо жана алуу;
 • Эсепке карата жетүү мүмкүндүгү үчүн персоналдык компьютерди колдонуу.

[1]
- Ишти баштоо үчүн жумушчу ордуна сертификаттарды, коопсуздук компонентин жана электрондук ачкычтын ридер драйверин камтыган инсталляциялык пакетти орнотуу жетиштүү.

Технологиялык 1-Платформа

1-Платформа жогорку трансакциздик жүктөмдөр, миңдеген колдонуучулар, миллиондогон документтер жана эсептер менен иштөөгө жөндөмдүү, Банктын түрдүү маалыматтык системалары үчүн өндүрүштүк платформа.
 
1-Платформа жаңы муундун куралдык платформасы, ФТБ компаниясынын өздүк ойлоп табуусу болуп саналат.
 

Архитектуралык-технологиялык артыкчылыктары

Параметризациялоо мүмкүнчүлүктөрү

Тутумдук ядро Банк функционалынын тескемеси администрациялоо каражаты менен ишке аша тургандай долбоорлонгон. Банк адистери бизнестин керектөөлөрүнө жараша, колдонуучулар интерфейсин ырастоо, документ жүгүртүүнүн технологиялык чынжырчалары, прикладдык алгоритм жана пайдалануу параметрлери сыяктуу системанын параметрлерин “программалоо”, ыкчам конфигурациялоо мүмкүнчүлүгүн алышат.
 
Тараптык компоненттер менен интеграциялоо
 
Системанын базалык бөлүгүндө түрдүү форматтагы маалыматтарды экспорттоонун/импорттоонун универсалдуу шлюзу ишке ашырылган, ал түрдүү тышкы тиркемелер, процессингдер жана маалыматтык системалар менен интеграциялоо мүмкүнчүлүгүн камсыздайт.
 
Маалыматтардын борборлоштурулган үлгүсү
 
Маалыматтарды сактоо системасынын негизинде ФТБ-Банкта бирдиктүү маалыматтар базасы жатат, анын жардамы менен маалыматтарды сактоо деңгээлинде толук интеграция камсыздалат. Бирдиктүү сактоочу жайды колдонуунун эсебинен тутум каалаган операцияларды аткарууда анда топтолгон бардык маалыматтар менен иштөөгө мүмкүндүк берет.
 
Модулдук түзүм
 
Куралдык платформа мүмкүнчүлүктөрү компоненттердин модулдук принциби боюнча системаны ишке ашырууну шарттады, алардын ар бири тапшырмалардын белгилүү чөйрөсүн чечүүгө багытталган (кардардык тейлөөнүн негизги банк операциялары, аналитикалык эсепке алуу жана отчеттуулук, банкты стратегиялык башкаруу ж.б.). Муну менен катар технология негизги маалыматтарды борборлоштуруп сактоону жана банктын түрдүү маалыматтык системаларынын “жаңжалсыз” иштөөсүн камсыздайт. Модулдук принцип банктын каалаган масштабдагы жана ишмердүүлүк түрүндөгү бизнесин колдоо үчүн чечимдердин архитектурасын вариациялоого жол берет.
 
Системада функционалдык модулдарды колдонуу банкка учурда зарыл болгон модулдарды гана пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Функционалдык модулдарга бөлүштүрүү банктын негизги продуктылык катарынан тыгыз көз карандылыкта турат. Аткарылуучу операциялардын спектрын кеңейтүүгө жараша жаңы модулдарды кошуунун эсебинен системанын кубаттуулугун баскыч-баскычы менен өркүндөтүү мүмкүнчүлүгү камсыздалат.
 
Масштабдалуучулук
 
Чечим дээрлик чектөөсүз масштабдалуучулукту камсыздайт. Бул чекене бизнести жигердүү өнүктүрүүнү пландаган банктар үчүн өзгөчө актуалдуу, анткени филиалдык тармагынын масштабына жана операциялардын көлөмүнө карабастан, маалыматтык банк системаларынын мүмкүнчүлүктөрүнөн чектөөлөрдү алып салат.
 

Коопсуздук системасын уюштуруу

Маалыматтардын логикалык бүтүндүгүн камсыздоо
 
Маалыматтардын бүтүндүгү Маалыматтар Базасын Башкаруу Тутуму (МББТ) механизмдери менен кепилденет. Банк маалыматтарынын карама-каршы келбестиги системада маалыматтарды модификациялоо катталган операциялар аркылуу гана мүмкүн болгондугу менен камсыздалат, МББТ таблицаларына карата жетүү мүмкүндүгү колдонуучулар үчүн тыюу салынган.
 
Колдонуучулардын иштөө режимин башкаруу
 
Колдонуучулардын иштөө режими жана паролду калыптандыруу эрежелери, ошондой эле аны алмаштыруу Oracle МББТ бөлүгү болуп саналган системалык утилита менен аныкталат.
 
Колдонуучунун маалыматтарга карата жетүү мүмкүндүгүнүн укуктарын аныктоо
 
1-Платформанын базасында чечимдердеги жетүү мүмкүндүгүн көзөмөлдөө тутуму Oracle МББТ жетүү мүмкүндүгүн көзөмөлдөө системасынын үстүнөн курулма болуп саналат. Ал төмөндөгү принциптерге жараша курулган:
 1. Колдонуучулардын системанын маалыматтык ресурстарына жетүү мүмкүндүгүн көзөмөлдөөнүн ийкемдүүлүгүнүн жана деталдаштыруунун зарыл деңгээлин камсыздоо. Бул максаттар үчүн банк бизнесинин каалаган элементи (операция, отчет, маалыматтарды кароо үчүн таблица ж.б.) өзүнүн идентификаторуна ээ жана колдонуучуга индивидуалдуу түрдө дайындалышы мүмкүн. Эгерде колдонуучулар тобуна бирдей укуктар зарыл болсо, алар бир функционалдык топко киргизилет;
 2. Колдонуучу 1-Платформанын маалыматтык ресурстарына карата жетүү мүмкүндүгүн ала албаш үчүн, 1-Платформанын кардарлар ордунан мыкты, Oracle МББТ менен иштөө үчүн программалык камсыздоону колдонуу менен серверден тышкары жетүү мүмкүндүгүнүн системасын жүзөгө ашыруу.
Системадагы маалыматтарды өзгөртүү журналдары
 
Системада колдонуучулардын аракеттерине аудит төмөндөгү журналдар аркылуу жүргүзүлөт:
 1. Операцияларды аткаруу журналы. Маалыматтарды модификациялоо боюнча бардык аракеттер, эгерде банк үлгүсүнүн администратору аны журналдоону талап кылган катары аныктаса, журналда чагылдырылышы мүмкүн;
 2. Колдонуучулардын укуктарын бөлүштүрүү;
 3. Реквизиттердин маанилерин өзгөртүү. Банк системасынын реквизиттеринин каалаганы журналдануучу катары аныкталышы мүмкүн. Мындай учурда бул реквизиттин маанилеринин өзгөртүүнүн бардык тарыхы сакталат;
 4. Объектилердин, биринчи кезекте төлөм документтеринин абалын алмаштыруу тарыхы. Журналдар тийиштүү системалык функциялар менен автоматтык түрдө толтурулат. Аракеттери журналдануучу колдонуучулар журналдардан жазууларды өчүрө алышпайт. Бардык журналдар журналдоонун белгилерине (же деңгээлине) ээ.
Маалыматты коргоо үчүн атайын каражаттарды пайдалануу
 1. Маалыматтарды берүүнүн жалпыга жеткиликтүү каналдары боюнча берилген, маалыматтарды криптографиялык коргоо. ЭСК жардамы менен банк ичиндеги документтерди коргоо мүмкүнчүлүгү (ЭДЖ системасы – электрондук документ жүгүртүү).
 2. Кардардын идентификацияланган карталарын пайдалануу.
 3. Конкреттүү банктын муктаждыктарына жана мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык, корголгон документти жүгүртүүнү куруу боюнча индивидуалдуу чечимдердин жана сунуштамалардын ийкемдүү ыкма мүмкүнчүлүгү.
Электрондук санариптик колтамга
 
Электрондук санариптик колтамга (ЭСК) каражаттарын колдонуу үчүн 1-Платформада электрондук документ жүгүртүүнү (ЭДЖ) көзөмөлдөө системасы түзүлгөн. ЭДЖ системасы Жетүү мүмкүндүгү администратору жана Прикладдык үлгү администратору тарабынан кыянаттык менен пайдалануу коркунучтарын жоюуну камсыздаган, финансы маалыматын коргоонун экинчи контурун белгилейт.
 
1-Платформада ЭДЖ Системасы документтердин жашоо циклынын этаптар боюнча өтүү – иштеп чыгуу процессинде документтердин абалын өзгөртүү шарттарын сүрөттөгөн ЭДЖ Регламентинин негизинде иштейт. Документ ар бир кийинки абалга документ жүргүзүүнүн катышуучуларынын зарыл жана жетиштүү санда ишенимдүү ЭСК болгондо гана өтөт.
 
Документтер менен иштөөдө документтин мазмунунун жана колдонуучунун жашыруун ачкычынын негизинде ЭДЖ тутуму ЭСК колдонуучуну (операторду / текшерүүчүнү /бухгалтерди) калыптандырат. ЭСК автордук документти орнотууну гана эмес, Тутумда белгилүү аракеттерди аткарууга карата: документтерди түзүүгө, көзөмөл кылууга, документти өткөрүүгө карата колдонуучунун укуктарынын тастыктоосун кепилдейт.